Bestuur Roermond Fonds

Het bestuur van de Stichting Roermond Fonds bestaat uit:


– Patricia Deckers-Daemen - voorzitter

– Functie vacant - secretaris

– Vincent Maessen - penningmeester

– Diana Bolk - algemeen bestuurslid

– Wilson Varela - algemeen bestuurslid


De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.